Visste du at ...

Strømproduksjonen til Forus Energigjenvinning tilsvarer årsforbruket til 2500 husstander eller 25 000 elbiler, og at varmeproduksjonen dekker ca. 15 % av varmebehovet til kommunene Stavanger, Sandnes og Sola?