Kontakt oss

Forus Energigjenvinning er døgnbemannet, så du kan kontakte oss når det måtte passe.

E-postadresse
post@forusenergi.no

Post og besøksadresse

  • Forus Energigjenvinning
    Forusbeen 202,
    4313 Sandnes.
Takk for din henvendelse! 🎉
Oisann! Noe gikk galt, prøv igjen eller kontakt oss på 51 67 84 00

Ledelse

Øvrige ansatte

I tillegg til de administrative stillingene listet ovenfor jobber det totalt 20 fast ansatte og to lærlinger hos Forus Energigjenvinning.
Kvernpersonellet står for mottak/mottakskontroll og kverning av avfall, bidrar til å produsere best mulig brenselkvalitet og sørger for vedlikehold.
Driftsteknikerne jobber helkontinuerlig skiftordning for døgnkontinuerlig drift av forbrenninganlegget. Arbeidet foregår primært i kontrollrom og består i overvåking av prosessen. I tillegg gjøres inspeksjonsrunder ute i anlegget, samt lettere vedlikehold.