Forus Energigjenvinning har 100 % offentlig eierskap. 24 kommuner med 380 000 innbyggere står bak selskapet og eierselskapet.

Forus Energigjenvinning eies av IVAR (43 %), Lyse Neo (43 %), DIM (4,67 %), IRS Miljø (4,67 %) og RFL (4,67 %).

IVAR har som mål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapet eies av kommunene Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Time og Hjelmeland, med et samlet innbyggertall på ca. 320 000.

Lyse Neo har ansvar for utvikling av de nye energiløsningene og produktene gass, biogass, fjernvarme, fjernkjøling og gass som drivstoff (CNG). Lyse-konsernet eies av 16 kommuner som har aksjer i morselskapet Lyse AS.

Dalane Miljøverk (DIM) er et interkommunalt foretak med formål om innsamling, sortering og sluttbehandling av avfall og septikslam fra boliger og hytter i regionen. Eiere er Bjerkreim, Eigersund og Sokndal kommune.

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) er kommunene Farsund og Lyngdal sitt selskap for å ivareta deres ansvar for renovasjonstjenestene.

IRS Miljø IKS er ettinterkommunalt selskap som er eid av kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal