Forbrenning er eneste lovlige sluttbehandling av restavfall etter at deponi ble forbudt i Norge i 2009.


Anlegget driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året.


Anlegget har kapasitet til å forbrenne om lag 110 000 tonn avfall per år.


Fra ett tonn avfall produseres om lag 2500 kWh energi i form av høytrykksdamp. Ved full kapasitet produserer anlegget 275 GWh (millioner kWh), hvorav 50 GWh går til strøm og 225 GWh er disponibelt til fjernvarme.


Varmeproduksjonen dekker ca. 15 % av varmebehovet til kommunene Stavanger, Sandnes og Sola.


Strømproduksjonen tilsvarer årsforbruket til 2500 husstander eller 25 000 elbiler.


Forus Energigjenvinning har ikke utslipp til vann eller grunn.


Vi har kontinuerlige målinger av totalt støv, HCl, SO2 , TOC, NOx og CO.


Om lag 2/3 av avfallet som forbrennes kommer fra husholdninger – fra Lister i sør til Ryfylke i nord.


Miljødirektoratet har overtatt som kontrollorgan for FE fra 1.1.2021