Forus Energigjenvinning har kapasitet til å forbrenne ca. 110 000 tonn avfall i året, som gir 225 GWh disponibelt til fjernvarme og 50 GWh strøm. 50 GWh strøm tilsvarer årsforbruket til 2.500 husstander eller 25.000 elbiler.

Lyse, som er en av eierne av Forus Energigjenvinning, tilbyr både strøm, samt vannbasert varme og kjøling til bedrifter og varme til private boliger.

Fjernvarmenettet til Lyse er godt utbygd på Forus med en arm ut til Jåttåvågen. I tillegg jobbes det kontinuerlig med planer for videre utvidelse til Stavanger, Sandnes og Sola.

Kan du få fjernvarme fra Lyse og Forus Energigjenvinning? Se oversikten her.