Visste du at ...

Forbrenning er eneste lovlige sluttbehandling av restavfall etter at deponi ble forbudt i Norge i 2009? Forus Energigjenvinning er viktig for å nå kommunenes klimamål gjennom en miljømessig god sluttbehandling av restavfall og mulighet for effektiv, lokal og fleksibel energiløsning.