Ledelse

Øvrige ansatte

I tillegg til de administrative stillingene listet ovenfor jobber det totalt 20 fast ansatte og to lærlinger hos Forus Energigjenvinning.
Kvernpersonellet står for mottak/mottakskontroll og kverning av avfall, bidrar til å produsere best mulig brenselkvalitet og sørger for vedlikehold.
Driftsteknikerne jobber helkontinuerlig skiftordning for døgnkontinuerlig drift av forbrenninganlegget. Arbeidet foregår primært i kontrollrom og består i overvåking av prosessen. I tillegg gjøres inspeksjonsrunder ute i anlegget, samt lettere vedlikehold.