Forus Energigjenvinning er en miljøbedrift som driver med energigjenvinning av avfall. Vi sorterer, sluttbehandler og forbrenner avfall for produksjon av strøm og fjernvarme.

Anlegget driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året, og har kapasitet til å forbrenne om lag 110 000 tonn avfall per år.

Sluttbehandling av utsortert restavfall er et samfunnsansvar. Forus Energigjenvinning er viktig for å nå kommunenes klimamål gjennom en miljømessig god sluttbehandling av restavfall og mulighet for effektiv, lokal og fleksibel energiløsning.

Ved utnyttelse av den totale forbrenningskapasiteten genereres årlig 225 GWh disponibelt til fjernvarme og 50 GWh strøm. 50 GWh strøm tilsvarer årsforbruket til 2500 husstander eller 25 000 elbiler. Dette gir en betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser dersom den samme energien hadde blitt produsert gjennom bruk av fossilt brensel.