Planlagte avvik

Det er for tiden ingen planlagt driftsstans eller redusert kapasitet / bemanning.