Forus Energigjenvinning er en miljøbedrift som driver med energigjenvinning av avfall og har 100% offentlig eierskap.

  • Forus Energigjenvinning KS (linje 1) org.nr 981 910 559 eies av Lyse Neo  AS (50%) og IVAR Næring AS (50%). Anlegget har en kapasitet på 45.000 årstonn avfall og har vært i drift siden 2002.
  • Forus Energigjenvinning 2 AS (linje 2) org.nr 993 465 224 eies av Lyse Neo AS (43%),
    IVAR Næring (43%), Ryfylke Miljøverk IKS (3,5%), Dalane Miljøverk IKS (3,5%),
    IRS Miljø IKS (Flekkefjord) (3,5%) og Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (3,5%). Anlegget har en kapasitet på 65,000 årstonn avfall og har vært i drift siden oktober 2012.
  • Anlegget driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året og har kapasitet til å forbrenne omlag 110.000 tonn avfall per år.
  • Fra 1 tonn avfall produseres om lag 2500 kWh energi i form av høytrykksdamp. Dette gir 275 GWh (millioner kWh), hvorav 50 GWh går til strøm  og 225 GWh er disponibelt til fjernvarme.
  • Varmeproduksjonen dekker ca. 15 % av varmebehovet til kommunene Stavanger, Sandnes og Sola, mens den produserte strømmen tilsvarer årsforbruket til 2.500 husstander eller 25.000 elbiler.